Мухтасар по Аш-Шафи’ий (на Азербайджанском)

1055

Язык: азербайджанский
Обложка: мягкая
Страниц: 60
Формат: 145х210 мм
Иллюстрации: нет
Издательство: АЯ ГРУП
Год издания: 2018


Описание: Эта книга содержит необходимые знания по Исламу, которые обязан знать каждый, кто несет ответственность по Шари‘ату, на азербайджанском языке. Это вопросы Веры, Фикhа, основные требования Ислама, начиная с ритуального очищения и заканчивая Хаджем. В книге рассмотрены некоторые правила деловых отношений по школе имама Аш-Шафи‘ий. Также дано разъяснение о грехах сердца, языка и других частей тела.


Содержание книги:

[Стр. 2] Möhtərəm müsəlmanlar
[Стр. 3] Şeyx Abdullah əl-Hərarinin tərcümeyi-halı
[Стр. 5] Giriş
[Стр. 6] İmanın ən zəruri bilikləri
[Стр. 6] İki İslam şəhadəti
[Стр. 6] Birinci İslam şəhadətinin mənası
[Стр. 8] Ikinci İslam şəhadətin mənası
[Стр. 9] Küfür haqqında
[Стр. 14] Küfürlə bağlı məsələlər
[Стр. 15] Fərzlərin yerinə yetirilməsi və günahlardan qaçma
[Стр. 16] Taharat, namaz və namaz vaxtları
[Стр. 17] Uşaqların himayədarlarının üzərinə düşən fərzlər
[Стр. 17] Dəstəmaz
[Стр. 18] Dəstəmazı pozan şeylər
[Стр. 18] Istincə
[Стр. 19] Qüsul
[Стр. 19] Taharatın şərtləri
[Стр. 20] Təyəmmümün şərtləri
[Стр. 20] Təyəmmüm belə edilir
[Стр. 20] Qüsulu və dəstəmazı olmayan insana qadağan olan şeylər
[Стр. 21] Nəcisdən təmizlənmə
[Стр. 22] Namazın digər şərtləri
[Стр. 23] Namazı pozan hallar
[Стр. 23] Namazın savabının şərtləri
[Стр. 24] Namazın rukunları
[Стр. 26] Camaat və cümə
[Стр. 27] Cümə namazının şərtləri
[Стр. 27] Xütbənin rukunları
[Стр. 28] Imam üçün xütbənin şərtləri
[Стр. 28] Camaat namazının şərtləri
[Стр. 30] Cinəzə
[Стр. 32] Zəkat
[Стр. 32] Zəkat verilməsi üçün zəruri olan ən az miqdar (nisab)
[Стр. 36] Oruc
[Стр. 36] Oruc günü müddətində aşağıdakılar qadağandır
[Стр. 38] Həcc
[Стр. 38] Həccin rukunları
[Стр. 39] Təvafın şərtləri
[Стр. 39] Muhrimə qadağan olunan şeylər
[Стр. 40] Həcc ziyarətini edənə borc olan şeylər
[Стр. 40] Əqdlər və müqavilələr
[Стр. 41] Sələm
[Стр. 42] Satmaq qadağandır:
[Стр. 44] Nikah
[Стр. 45] Məsrəflərin ödənilməsi
[Стр. 45] Ürəyə fərz olan şeylər
[Стр. 46] Ürəyin günahlarından
[Стр. 48] Bədənin günahları
[Стр. 48] Qarının günahlarından
[Стр. 48] Gözün günahlarından
[Стр. 49] Dilin günahlarından
[Стр. 51] Qulaqların günahlarından
[Стр. 51] Əllərin günahlarından
[Стр. 52] Cinsiyyət orqanlarının günahlarından
[Стр. 53] Ayağın günahlarından
[Стр. 54] Bədənin başqa günahları
[Стр. 58] Tövbə
[Стр. 59] Mündəricat

Открыть книгу на весь экран